System jednego klucza

Każdy lokator powinien posiadać łatwy dostęp do swojego mieszkania, jednak już nie do innych w obrębie budynku - to oczywiste. Podobnie jest z pracownikami, którzy powinni móc łatwo dostać się wyłącznie do wyznaczonych pomieszczeń. Jednak właściciel całego obiektu, czy też firmy, musi już być w stanie otworzyć każdy pokój, mieszkanie, czy też budynek, którym zarządza. Przy tym nie powinien być zmuszony do noszenia całego pęku różnego rodzaju kluczy - tutaj wkracza System Jednego Klucza, znany również jako System Master Key.

Na czym polega?

System Jednego Klucza umożliwia bezproblemowe otwarcie wszystkich wybranych drzwi za pomocą, zgodnie z nazwą, jednego klucza. Jednocześnie, wszystkie inne osoby będą nadal mogły korzystać wyłącznie z pomieszczeń, do których posiadają dedykowany klucz. Jest to nie tylko komfortowe, ale i bezpieczne rozwiązanie. Niepowołane osoby nie będą w stanie dostać się do pokojów lub budynków, do których nie otrzymały indywidualnego dostępu.

Podział kluczy

System Master Key może się wyróżniać stopniem złożoności, tworząc tzw. poziomy dostępu. Można je podzielić na cztery główne grupy, gdzie pierwszy ma najwięcej uprawnień, a ostatni najmniej:

  • klucz generalny,
  • klucz główny grupowy,
  • klucz grupowy,
  • klucz indywidualny.

Kluczem generalnym można otworzyć wszystkie drzwi w obrębie budynku lub budynków, jednak już pozostałymi można otworzyć tylko wybrane pomieszczenia. Dla uproszczenia, w budynku mieszkalnym, właściciel otworzyłby każde mieszkanie, drzwi do piwnicy oraz bramę osiedlową jednym kluczem. Lokator swoim kluczem otworzy jednak już tylko drzwi do piwnicy, bramę osiedlową oraz wyłącznie swoje mieszkanie.

Zastosowanie

Jest to doskonałe rozwiązanie przede wszystkim na osiedlach mieszkalnych, gdzie warto jak najbardziej uprościć dostęp do poszczególnych mieszkań oraz dodatkowych pomieszczeń. System Jednego Klucza przydaje się również w zakładach produkcyjnych bądź w biurach, gdzie istnieją osobno wydzielone pomieszczenia dla zróżnicowanych maszyn lub materiałów, do których nie każda osoba powinna posiadać dostęp.